සවුත්ලන්ඩ්ස් ”සිඟිති අබිනන්” ප්‍රදර්ශනය

ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලයේ ”සිඟිති බාලිකා අබිනන්” අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරිණි. සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලයීය ප්‍රාථමික අංශයේ දී පැවැත්වෙන් මම ප්‍රදර්ශනය 4, 5 සහ 6 තෙදින අනෙකුත් පාසල් දරුවන් සඳහා ද විවෘතව ඇත.
සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලයීය විදුහල්පතිනිය සන්ධ්‍යා පතිරණවසම් මහත්මිය පවසන්නේ මෙය පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඉලක්ක කරගනිමින් සංවිධානය කරන ලද බවයි.

 

Share This Post

Post Comment