උත්සව 

අරලියගහ මැදුරේ ඉෆ්තාර් උත්සවය

ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ දෛනික රාමසාන් උපවාසය අත් හැරීමේ ඉෆ්තාර් උත්සවය අද (05) අරලියගහ මන්දිරයේ දී පැවැත්විණි. මේ අවස්ථාව සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා, ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමා සමග ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා සහභාගී වූයේය.

Related posts

Leave a Comment