උත්සව 

“ගාලු ව්‍යවසාය – 2018” අළෙවි ප්‍රදර්ශනය

ගාල්ල නගර සභා භූමියේ පැවැත්වෙන ”ගාලු ව්‍යවසාය – 2018″ අළෙවි ප්‍රදර්ශනය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරිණි. මෙම අළෙවි ප්‍රදර්ශනය අප්‍රේල් මස 09, 10,11 තෙදින පැවැත්වෙයි.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ මෙහෙයවීමෙන් මෙය සංවිධානය කර ඇති අතර ව්‍යවසායකයින් 75ට ආසන්න පිරසක් එහි අළෙවි කුටි පවත්වාගෙන යයි. අලුත් අවුරුදු සමයේ අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ද පහසු මිලට ගැනීමට එහි දී අවස්ථාව ඇත.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් නීතිඥ එස්.ටී.කොඩිකාර මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

 

 

Related posts

Leave a Comment