වව්නියාව එජාප කාර්යාලය අගමැති අතින් විවෘත වෙයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සුරතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වව්නියාව දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය විවෘත කෙරිණි. මේ අවස්ථාවට ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මහතා ද එක්වූයේය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වව්නියාව සංවිධායක එම්.පී.කරුණාදාස මහතා විසින් මෙම කාර්යාලය ආරම්භ කෙරුණු අතර වව්නියාව නගරයේ A9 මාර්ගයට යාබද තේක්කවත්ත ප්‍රදේශයේ කාර්යාලය පිහිටා තිබේ.

Share This Post

Post Comment