නිල මෙහෙවර 

”නිල මෙහෙවර” පුවත්පත එළිදකියි

”නිල මෙහෙවර” ජනපති ජනතා සේවය වැඩසටහනට සමගාමීව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද ”නිල මෙහෙවර” පුවත්පතේ දෙවැනි කලාපය වව්නියාව සෛවප්‍රකාස බාලිකා විද්‍යාලයේ පැවැති වව්නියාව දිස්ත්‍රික් නිල මෙහෙවර සමාප්ති උත්සවයේ දී ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට හා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නීල් ද අල්විස් මහතා විසින් පිළිගන්වමින් එළි දක්වන ලදී.

සිංහල හා දෙමළ භාෂා දෙකෙන් වෙන වෙනම මුද්‍රණය කර ඇති නිල මෙහෙවර පුවත්පතේ දෙවැනි කලාපයෙහි නිල මෙහෙවර ජනපති ජනතා සේවය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් ද එහි දී ලබාදුන් ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන ද ඇතුලත් වෙයි. තව ද රජය විසින් ජනතාව වෙනුවෙන් කරන ලද සේවය ද උතුරේ පුනරුත්ථාපනය ලැබී ජනතාව පවසන තොරතුරු ද ඇතුලත් කර ඇත. වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ සමාජ ආර්ථික තොරතුරු හා ඉතිහාසය පිළිබඳව ද මෙම පුවත්පතේ අඩංගුවෙයි.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ඒකකය මගින් පුවත්පත නිර්මාණය කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment