එජාපය දිනවීමේ මහ වගකීමක් ඇමැති වජිරට

ඉදිරි මැතිවරණයේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සන්නිවේදන බලකාය මෙහෙයවීමේ වගකීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාට භාර දී තිබේ.

Share This Post

Post Comment