නිල මෙහෙවර 

උතුරේ නොවිසඳුණු ගැටළු විසඳන්න ජනපති – අගමැති වව්නියාවේ

”නිල මෙහෙවර” ජනපති ජනතා සේවය වව්නියා දිස්ත්‍රික් සමාප්ති උත්සවය ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් ඔක්තෝබර් මස 04 දින වව්නියාව සෛවප්‍රගාස බාලිකා විද්‍යාලයේ දී පැවැත්විණි.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ පූර්ණ මෙහෙයවීමෙන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සංවිධානය කරන ”නිල මෙහෙවර” ජනපති ජනතා සේවය වැඩසටහන නොවිසදුණු ජනතා ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද ජාතික වැඩසටහනකි.

මින් ඉහත පොළොන්නරුව, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයන් හි ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර වැඩසටහන් පවත්වා ජාතික වැඩසටහන් දෙකක් ද පවත්වා අවසන් කර තිබිණි. ඉන් අනතුරුව වව්නියාව, මුලතිව්, කිලිනොච්චි, මන්නාරම හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයන් හි ”නිල මෙහෙවර” ජනපති ජනතා සේවා ප්‍රාදේශීය වැඩසටහන් පවත්වන ලදී. ඔක්තෝබර් මස 21 වැනි දින පවත්වන ලද්දේ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර වැඩසටහන් අවසන් කිරීමෙන් පසු පවත්වන ලද ජාතික උත්සවයයි. දැනට මුලතිව්, කිල්නොච්චි හා මන්නාරම දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි ද ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර වැඩසටහන් පවත්වා අවසන්කර ඇත. ඉදිරි දිනවල දී එම දිස්ත්‍රික්ක තුනේ ද ”නිල මෙහෙවර” ජනපති ජනතා සේවය දිස්ත්‍රික් සමාප්ති උත්සව පැවැත්වීමට නියමිතය. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 30ක් අතුරින් මේ වනවිට ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර වැඩසටහන් 19ක් පවත්වා අවසන් කර ඇත. ඒ අනව ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතක් ආවරණය කරමින් ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර වැසඩහන් 63ක් දැනට පවත්වා ඇති අතර ”නිල මෙහෙවර” ජනපති ජනතා සේවයේ ජාතික වැඩසටහන් තුනක් ද පවත්වා අවසන් කර තිබේ.

වව්නියාවේ පැවැති නිල මෙහෙවර සමාප්ති උත්සවයේ දී මෙතෙක් ඉඩම් ඔප්පු නොලැබූ පවුල් 5000ක් සඳහා ඉඩම් ඔප්පු ප්‍රදානය කරන ලද අතර ස්වයං රැකියා ලාභීන් 1,000ක් සඳහා ප්‍රදානයන් ලබාදීම ද සිදුකෙරිණි.

මෙතෙක් පැවැති වව්නියාව දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර වැඩසටහන්වල දී ජනතා ගැටලු 9075ක් ඉදිරිපත්ව තිබූ අතර ඉන් ගැටලු 4047ක් සඳහා එම මොහොතේ ම විසඳුම් ලබා දී තිබිණි. තව ද ජාතික හැඳුනුම්පත් 730 ක්, රියදුරු බලපත්‍ර 464 ක් ලබාදීම සිදු වූ අතර නිරාකරණය කරන ලද ඉඩම් ගැටලු ප්‍රමාණය 725 කි. එම ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර වැඩසටන්වල දී නිකුත් කරන ලද උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ සහතික ප්‍රමාණය 984 කි. ඇස් කණ්ණාඩි ප්‍රදානයන් 2445 ක්, රෝද පුටු ප්‍රදානයන් 10 ක් වව්නියාව දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශිය නිල මෙහෙවර වැඩසටහන තුළදී සිදු විය.

Related posts

Leave a Comment