මහනුවර දිස්ත්‍රික් නිලධාරී හමුව

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ග්‍රාම නිලධාරින් සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වත්මන් වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 සැප්තැම්බර් මස 28 වන දින මහනුවර උඩරට කලා සංගම් ශාලාවේදී පැවැත්වුණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා මධ්‍යම පළත් සභාවේ ආණ්ඩුකාර නිලූකා ඒකනායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයන්ත දිසානායක, මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් එච්.එම්.පී.හිටිසේකර යන මහත්ම මහත්මීහු එක් වූහ.

Share This Post

Post Comment