ආගමික හා සංස්කෘතික විශේෂ හමුවීම් 

මන්නාරම අගරදගුරුතුමන් හමුවීම

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා මන්නාරම අගරදගුරු කිංස්ලි සාමිපුල්ලේ මැතිතුමා හමුවූ අවස්ථාව. මන්නාරම ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා රදගුරු නිවස්නේ දී අගරදගුරුතුමා හමුවී සාකච්ඡා කළ අතර එහි පැමිණි විපක්ෂ නායක ආර්.සම්බන්ධන් මහතා සමග ද අමාත්‍යවරයා කෙටි පිළිසඳරක යෙදිණි

Related posts

Leave a Comment