මඩු පල්ලියේ පියතුමන් හමුවීම

මන්නාරම ප්‍රාදේශීය නිල මෙහෙවර අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා මඩු දේවස්ථානයේදී එහි පරිපාලන පියතුමන් වන එමානුවෙල් පිල්ලේ පියතුමන් ඉකුත් 2017 සැප්තැම්බර් මස 30 වන දින හමු විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් නාමල් අබේවර්ධන මහත්මියද එක් විය.

Share This Post

Post Comment