විශේෂ හමුවීම් 

ස්වදේශ කටයුතු ඇමති වෘත්තීය සමිති නායකයන් හමුවෙයි

ග්‍රාම නිලධාරි හා සංවර්ධන නිලධාරි වෘත්තීය සමිති සමග සාකච්ජාවක් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 අගෝස්තු මස 01 වැනි දින ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුණි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නීල් ද අල්විස් මහත්වරු ද ග්‍රාම නිලධාරි සංගම් හතක හා සංවර්ධන නිලධාරි සංගම් හයක නියෝජිතයෝ ද සහභාගි වූහ.

Related posts

Leave a Comment